4 sự thay đổi trong việc học và thi bằng lái xe ô tô năm 2022

Với những quy định mới được bổ sung từ năm 2022, việc học và thi bằng lái xe ô tô sẽ được giám sát gắt gao hơn, độ khó ở trong các bài học, thi lý thuyết và thực hành theo đó cũng sẽ tăng lên so với những năm trước đây.

Bắt đầu từ đầu năm 2022, nhiều quy định có liên quan đến sát hạch cấp giấy phép lái xe ô tô sẽ có nhiều sự thay đổi. Ngoài việc bổ sung những môn học mới, nội dung thi đổi mới… Việc quản lý và giám sát quá trình học lái xe ô tô của các học viên cũng sẽ được thắt chặt hơn nhờ các thiết bị giám sát tân tiến.

4 sự thay đổi trong việc học và thi bằng lái xe ô tô.

Dưới đây là 4 sự thay đổi về việc học và sát hạch cấp giấy phép lái xe (GPLX) ô tô tại Việt Nam bắt đầu từ tháng 1 năm 2022 mà những học viên tham gia học, thi lấy GPLX cần biết:

Sử dụng các thiết bị giám sát học viên đang học lái xe ô tô

Trước đây, những quy định về việc trang bị và sử dụng các thiết bị giám sát thời gian và quãng đường học lái xe ở trên đường của học viên để giúp đào tạo lái xe ô tô được bộ giao thông vận tải yêu cầu thực hiện từ ngày 1.1.2021 theo nội dung trên Thông tư 38/2019/TT-BGTVT. Tuy nhiên, do sự ảnh hưởng của dịch Covid-19, quy định này được lùi thời điểm thực hiện cho đến ngày 1.1.2022.

Học và thi bằng lái xe ô tô năm 2022
Trang bị và sử dụng các thiết bị giám sát thời gian và quãng đường học lái xe ở trên đường của học viên để giúp đào tạo lái xe ô tô .

Cụ thể, theo khoản 12, điều 1 tại trên Thông tư 01/2021/TT-BGTVT, các cơ sở đào tạo phải sử dụng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông để giúp đào tạo lái xe ô tô từ ngày 31.12.2021. Trang bị và sử dụng các thiết bị để giám sát thời gian và quãng đường học lái xe ở trên đường của học viên để giúp đào tạo lái xe ô tô từ ngày 1.1.2022. Trang bị và sử dụng thêm cabin học lái xe ô tô để giúp đào tạo lái xe ô tô từ ngày 1.7.2022.

Như vậy, từ 1.1.2022, việc học lái xe ô tô trên đường của các học viên sẽ được quản lý và giám sát kỹ hơn về thời gian và quãng đường học lái xe nhờ các thiết bị giám sát.

Học lái xe ô tô trên cabin mô phỏng từ 1.7.2022

Từ 1.7.2022, học viên học lái xe ô tô sẽ được thực hành bằng cabin học lái xe ô tô. Theo đó, điều 1 Thông tư 01/2021/TT-BGTVT có quy định cơ sở đào tạo phải sử dụng phần mềm mô phỏng lại các tình huống giao thông để giúp đào tạo lái xe ô tô từ 31.12.2021. Trang bị và sử dụng các cabin học lái xe ô tô để giúp đào tạo lái xe ô tô từ 1.7.2022.

Học lái xe ô tô bằng cabin
Học viên học lái xe ô tô sẽ được thực hành bằng cabin học lái xe ô tô.

Thời gian học lái xe của mỗi học viên đối với nội dung này là 3 giờ đối với chương trình đào tạo lái xe các hạng B1, B2, C và 1 giờ đối với chương trình đào tạo nâng hạng bằng lái (đào tạo nâng hạng từ B1 tự động số lên B1 thì không cần phải học).

Thêm các nội dung thi bằng lái ô tô từ 1.6.2022

Thông tư 38/2019 đã đặt ra lộ trình sử dụng các phần mềm mô phỏng tình huống giao thông để áp dụng cho thi sát hạch lái xe từ 1.5.2021. Tuy nhiên, do các ảnh hưởng của dịch Covid-19, quy định này đã được lùi lại thời điểm thực hiện.

Cụ thể theo khoản 12, điều 2 Thông tư 01/2021/TT-BGTVT có quy định: Các trung tâm sát hạch lái xe phải sử dụng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông trong sát hạch lái xe từ 1.6.2022. Tổng cục Đường bộ và Sở Giao thông vận tải sử dụng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông để sát hạch lái xe từ ngày 1.6 .2022.

Thêm các nội dung thi bằng lái ô tô
Thêm các nội dung thi bằng lái ô tô từ 1.6.2022.

Như vậy, từ ngày 1.6.2022, Tổng cục Đường bộ Việt Nam và Sở Giao thông vận tải cùng các trung tâm sát hạch lái xe sẽ đồng loạt sử dụng phần mềm để mô phỏng sát hạch lái xe ô tô tất cả các hạng. Học viên sẽ phải thi thêm nội dung, gồm: Thi sát hạch lái xe trên phần mềm mô phỏng các loại tình huống giao thông, thi sát hạch trên cabin ô tô mô phỏng.

Thay đổi lại trình tự công nhận kết quả việc học và thi bằng lái xe ô tô

Với việc bổ sung các nội dung thi sát hạch Bằng lái xe ô tô từ 1.6.2022, thứ tự thi cùng với trình tự công nhận kết quả thi cũng sẽ có sự điều chỉnh. Theo đó, người thi sát hạch phải trải qua 4 nội dung thi, bao gồm: Sát hạch về lý thuyết. Thi phần mềm mô phỏng về tình huống giao thông. Thực hành lái xe trong hình. Thực hành lái xe ở trên đường.

Việc công nhận các kết quả thi đối với những người thi Bằng lái xe ô tô các hạng sẽ được thực hiện như sau: Nếu lý thuyết không đạt sẽ không được thi lái ô tô bằng phần mềm mô phỏng. Nếu nội dung lái ô tô bằng phần mềm mô phỏng thì không được thi thực hành trong hình. Nếu nội dung thực hành trong hình không đạt sẽ không được thi sát hạch lái xe trên đường.

Bổ sung các nộ dung thi bằng lái xe
Bổ sung các nội dung thi sát hạch Bằng lái xe ô tô từ 1.6.2022.

Đạt các nội dung lý thuyết, phần mềm mô phỏng và thực hành trong hình nhưng kết quả nội dung lái xe trên đường không đạt thì được bảo lưu kết quả trong 1 năm. Đạt cả 4 nội dung trên sẽ được công nhận trúng tuyển và cấp Bằng lái xe.

Kết luận

Như vậy, vinfastgovap.com đã cung cấp các thông tin mới nhất về quy định học, thi bằng lái xe năm 2022 theo Thông tư của Bộ GTVT và Chính phủ. Người có nhu cầu về thi Giấy phép lái xe và các chủ sở hữu ô tô cần nắm rõ để giúp hoàn thành kỳ thi sát hạch và được cấp GPLX.