Từ 1-3, Xe ô tô nào được miễn lệ phí trước bạ?

Từ 1-3, Xe ô tô nào được miễn lệ phí trước bạ? Theo Nghị định 10/2022 quy định về lệ phí trước bạ sẽ chính thức có hiệu lực vào ngày 1-3. Theo đó, một số mẫu xe sẽ có mức thu lệ phí trước bạ mới.

Lệ phí trước bạ là gì?

– Lệ phí trước bạ chính là thủ tục pháp lý chỉ văn tự, khế ước đối với một vài loại tài sản mà pháp luật đang quy định có tính bắt buộc vào sổ sách của các cơ quan có thẩm quyền khi chuyển quyền sở hữu.

– Theo khoản 2 Điều 3 của Luật Phí và Lệ phí 2015 quy định Lệ phí là: khoản tiền được ấn định mà tổ chức, cá nhân phải nộp khi được cơ quan nhà nước cung cấp dịch vụ công, phục vụ công việc quản lý nhà nước được quy định trong Danh mục lệ phí ban hành kèm theo Luật Phí và Lệ phí 2015.

Theo đó, chúng ta có thể hiểu lệ phí trước bạ là khoản tiền đã được ấn định mà tổ chức, cá nhân có tài sản nằm vào đối tượng chịu lệ phí trước bạ phải nộp lệ phí trước bạ khi có thể đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, trừ các trường hợp được miễn.

Lệ phí trước bạ
Lệ phí trước bạ chính là thủ tục pháp lý chỉ văn tự, khế ước đối với một vài loại tài sản mà pháp luật đang quy định.

Những xe ô tô nào được miễn lệ phí trước bạ

Theo Điều 10 Nghị định 10/2022, có 31 trường hợp sẽ được miễn lệ phí trước bạ trên nhiều lĩnh vực khác nhau bắt đầu từ 1-3.

Trong đó, một số các phương tiện xe cơ giới sẽ được miễn phí gồm: Xe cứu hỏa, xe cứu thương, xe cứu hộ (bao gồm cả xe kéo xe, xe chở xe); xe chiếu chụp X-quang, xe chở rác, xe tưới nước,  xe phun nước, xe xi téc phun nước, xe hút bụi, xe quét đường, xe hút chất thải; xe máy chuyên dùng cho thương binh và bệnh binh, xe ô tô chuyên dùng, người tàn tật đã đăng ký quyền sở hữu tên người tàn tật, thương binh, bệnh binh.

Nghị định này cũng có quy định miễn lệ phí trước bạ đối với một số phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt đang sử dụng năng lượng sạch.

Mức lệ phí trước bạ mới áp dụng đối với các loại xe

Mức lệ phí trước bạ đối với xe máy

Nghị định 10/2022 quy định mức phí trước bạ đối với dòng xe máy là 2%.

Riêng, xe máy của các tổ chức, cá nhân nằm ở các thành phố trực thuộc trung ương; thành phố trực thuộc tỉnh; thị xã nơi UBND tỉnh đang đóng trụ sở sẽ nộp phí trước bạ lần đầu với mức thu là 5%.

Đối với xe máy phải nộp lệ phí trước bạ lần thứ 2 trở đi sẽ được áp dụng mức thu là 1%. Trường hợp chủ tài sản có kê khai, nộp phí trước bạ đối với xe máy là 2%, sau đó chuyển giao cho các tổ chức, cá nhân ở những địa bàn quy định tại điểm a khoản này thì phải nộp phí trước bạ với mức thu là 5%.

Mức lệ phí trước bạ đối với xe ô tô

Đối với rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô, ô tô và các loại xe tương tự với xe ô tô: Mức thu sẽ là 2%.

Riêng với ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống (bao gồm cả loại xe con pick-up): nộp lệ phí trước bạ lần đầu có mức thu là 10%. Trường hợp cần áp dụng các mức thu cao hơn cho phù hợp với các điều kiện thực tế ở tại từng địa phương, Hội đồng nhân dân tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương sẽ quyết định điều chỉnh tăng thuế nhưng tối đa không quá 50% so với mức thu quy định chung.

Mức phí trước bạ đối với Ô tô điện:

Trong vòng 3 năm tới kể từ ngày 1-3 sẽ nộp lệ phí trước bạ lần đầu với mức thu bằng 0%. Trong vòng 2 năm tiếp theo sau đó: sẽ nộp lệ phí trước bạ lần đầu có mức thu bằng 50% mức thu so với ô tô chạy xăng, dầu có cùng số chỗ ngồi.

xe điện Porsche Taycan
Xe điện Porsche Taycan được hưởng lợi khá nhiều từ chính sách phí trước bạ 0%.